اخبار

فرو ریختن دیوار محافظ سد در اثر زمین لغزش

زمین لغزش عظیمی در منطقه آروناچال پرادش در شمال شرقی هند بدلیل بارندگی شدید بوقوع پیوست ...

26 سپتامبر 2022 / ۴ مهر ۱۴۰۱

نسخه های جدید پلکسیس دوبعدی و سه بعدی

جدیدترین نسخه های پلکسیس دوبعدی و سه بعدی در دسترس کاربران قرار گرفته است ...

اکتبر 2022 / آبان ۱۴۰۱