کتب و مقالات

اشتباهات رایج در کاربرد پلکسیس دوبعدی (Plaxis 2D) در تحلیل مسائل خاکبرداری

گسترش کاربرد کامپیوتر، استفاده از روش اجزا محدود را برای همگان میسر کرده‌است. امروزه مهندسان زیادی از نرم‌افزارهای ژئوتکنیکی اجزا ...

کتاب مقدمه ای بر تحلیل اجزا محدود با کاربرد MATLAB و Abaqus

امروزه ساده‌ترین طراحی‌ها با کامپیوتر انجام می‌شود. با این حال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در ورود به محیط کار با نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای ...