کتاب مقدمه ای بر تحلیل اجزا محدود با کاربرد MATLAB و Abaqus
Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB and Abaqus

نویسنده : Amar Khennane

ناشر : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013

 

امروزه ساده‌ترین طراحی‌ها با کامپیوتر انجام می‌شود. با این حال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در ورود به محیط کار با نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای مواجه می‌شوند که فراتر از دانش‌شان است. حال سوال این است که این مخاطبان چه باید بیاموزند؟ آیا سراغ منابع تئوریک بروند یا از کتاب‌های کاربردی استفاده کنند. منابع تئوریک فرض را بر این می‌گذارند که مخاطب پس از یادگرفتن مبانی پایه، بطرز معجزه‌آسایی با نرم‌افزار دوست خواهد شد و منابع کاربردی فرض می‌کنند که مخاطب از قبل بر مبانی تئوریک تسلط دارد.

این کتاب با هدف رفع این خلا، پلی بین مباحث تئوریک و کار با نرم‌افزار برقرار می‌کند. در این کتاب همزمان با معرفی مطالب پایه ریاضی و اجزا محدود (FEM)، کاربرد این مطالب با برنامه متلب (MATLAB) و نرم افزار آباکوس (Abaqus) ارائه می‌شود. همچنین جزئیات مدلسازی با آباکوس بصورت گام به گام آورده شده است.

 : Contents

Chapter 1  : Introduction

Chapter 2  : Bar Element

Chapter 3 :  Beam Element

Chapter 4 :  Rigid Jointed Frames

Chapter 5 : Stress and Strain Analysis

Chapter 6 : Weighted Residual Methods

Chapter 7 : Finite Element Approximation

Chapter 8 : Numerical Integration

Chapter 9 : Plane Problems

Chapter 10 : Axisymmetric Problems

Chapter 11 : Thin and Thick Plates

Appendix A : List of MATLAB Modules and Functions

Appendix B : Statically Equivalent Nodal Forces

Appendix C : Index Notation and Transformation Laws for Tensors

سرفصل مطالب :

۱. مقدمه

۲. المان میله

۳. المان تیر

۴. قاب‌های با اتصالات صلب

۵. تحلیل تنش و کرنش

۶. روش‌های باقیمانده وزن‌دار

۷. تقریب اجزا محدود

۸. انتگرال‌گیری عددی

۹. مسائل صفحه‌ای

۱۰. مسائل تقارن محوری

۱۱. صفحات نازک و ضخیم

ضمیمه A: فهرست توابع و ماژول‌های متلب

ضمیمه B: بارهای گرهی معادل استاتیکی

ضمیمه C: قواعد جبر اندیسی برای تانسورها