شما می توانید از طریق بخش تماس با ما و یا دایرکت اینستاگرام عددیکا ،سوالات، ابهامات و موارد مورد نظر خود را مطرح کنید. ما تلاش خواهیم کرد به آنها پاسخ دهیم.

برای کار صحیح با نرم افزار، علاوه بر آشنایی با طرز کار خود نرم افزار، به آشنایی با مقدمات مهندسی ژئوتکنیک و آشنایی با مبانی اجزا محدود، نیاز خواهید داشت. اگر چه ممکن است بدون این دانش‌ها هم به مدلسازی پرداخت، اما این موضوع توصیه نمی‌شود. زیرا نرم‌افزار به خودی خود ابزاری کور است و بر اساس ورودی دریافتی، به هر حال خروجی و نتیجه‌ای ارائه خواهد داد. باید توجه داشت که انطباق مدلسازی با مساله واقعی مورد بررسی، صحت نتایج و تفسیر آنها، امر مهمی است که نیاز به آشنایی با مبانی علمی ای شاخه دارد.