تحلیل ژئوتکنیکی : رفتار مکانیکی ژئوسنتتیک ها
Geotechnical Analysis - Mechanical Behavior of Geosynthetics

ژئوسنتتیک‌ ها از تنوع گسترده در مصالح و مصارف برخوردارند. بنابراین، لازم است مشخصات آنها بدرستی ارزیابی گردد تا بتوان از عملکرد مناسب آنها در یک پروژه، اطمینان حاصل نمود.

در این ارائه، مشخصات مکانیکی ژئوسنتتیک‌ ها، برای رفتارهای مختلف از رفتار الاستیک کوتاه مدت تا رفتار ویسکوالاستیک بلند مدت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و اصول پایه‌ای تعیین این مشخصات و همچنین اهمیت آنها در فرآیند طراحی و نحوه عملکرد ژئوسنتتیک‌ها در عرصه کاربردهای واقعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

شرکت در این رویداد برای کاربران Bentley  رایگان است. همچنین برای مشاهده جلسات قبلی Recordings On-Demand را ببینید.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

8 نوامبر 2022 / ۱۷ آبان ۱۴۰۱

Bentley Coffee Corner