تحلیل‌های ژئوتکنیک، با پلکسیس فراسوی محاسبات تحلیلی
Bentley Coffee Corner

در دنیای عملی مهندسی ژئوتکنیک، هنوز بسیاری از طراحی‌ها براساس راه‌حل‌های تحلیلی انجام می‌شود. در این رویداد، Bentley نشان  می‌دهد که چگونه می‌توان این تحلیل‌ها را با نرم‌افزار پلکسیس انجام داد تا علاوه بر رسیدن به  دیدگاه روشن‌تری از مساله، امکان بهینه‌سازی در طراحی ژئوتکنیکی فراهم شود.

شرکت در این رویداد برای کاربران Bentley  رایگان است. 

13 سپتامبر 2022 / ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید